Topics covered

All posts by date

WooW-II: Workshop on open Workflows

With Daniel Arribas-Bel This resource describes WooW-II, a two-day workshop on open workflows for quantitative social scientists. The workshop is broken down in five main parts, where each of them typically consists of an introductionary tutorial and a hands-on assignment. The specific tools discussed in this workshop are Markdown, Pandoc, Git, Github, R, and Rstudio, but the theoretical approach applies to a wider range of tools (e.g., LaTeX, and Python).

Read More…

Stedelijke voorzieningen en bevolking: wie woont waar en waarom?

Waarom zijn sommige steden aantrekkelijker dan andere steden? Eén van de belangrijke en boeiende onderzoeksvragen in de ruimtelijke economie betreft het verklaren waarom sommige steden aantrekkelijker zijn voor huishoudens en bedrijven dan andere. Als maatstaven voor aantrekkelijkheid worden vaak lonen en huizenprijzen genomen en deze verschillen inderdaad significant tussen gemeenten in Nederland. Zoals bijvoorbeeld de publicatie Stad en Land (De Groot e.a., 2010) al liet zien, kunnen de verschillen tussen grondprijzen in Nederland oplopen tot een factor 200 per vierkante meter kunnen jaarlonen verschillen tot 7 procent voor een zelfde soort baan.

Read More…