Economische dynamiek en de randstedelijke woningmarkt

Publication
Agenda voor de woningmarkt: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, preadviezen 2008