Stedelijke voorzieningen en bevolking: wie woont waar en waarom?

Waarom zijn sommige steden aantrekkelijker dan andere steden?

Eén van de belangrijke en boeiende onderzoeksvragen in de ruimtelijke economie betreft het verklaren waarom sommige steden aantrekkelijker zijn voor huishoudens en bedrijven dan andere. Als maatstaven voor aantrekkelijkheid worden vaak lonen en huizenprijzen genomen en deze verschillen inderdaad significant tussen gemeenten in Nederland. Zoals bijvoorbeeld de publicatie Stad en Land (De Groot e.a., 2010) al liet zien, kunnen de verschillen tussen grondprijzen in Nederland oplopen tot een factor 200 per vierkante meter kunnen jaarlonen verschillen tot 7 procent voor een zelfde soort baan. Een belangrijke verklaring voor deze verschillen ligt in de aanwezigheid van (stedelijke) voorzieningen. Huishoudens kunnen nu eenmaal een voorkeur hebben voor een historische binnenstad, de aanwezigheid van veel horeca of veel groenvoorzieningen en zijn daarom bereid om een relatief hogere huizenprijs te betalen; het is dus de locatie die voor een deel de huizenprijs bepaalt. Evenzo kunnen voorzieningen ertoe leiden dat werkgevers een voorkeur hebben voor een bepaald vestigingsgebied, en in het uiterste geval kunnen er zelfs productiviteitsverschillen ontstaan.

Deze publicatie geeft inzicht in de heterogene verschillen en kan hier gedownload worden.

Avatar
Thomas de Graaff
Associate professor in spatial economics

My research interests include network interactions, Bayesian multilevel models and reproducibility of research