Topics covered

Subject ▸ Research

Barriers of Culture, Networks, and Language

Barriers of Culture, Networks, and Language in International Migration: A Review A new pubication is out in REGION with Zhiling Wang and Peter Nijkamp. A direct link can be found here: https://doi.org/10.18335/region.v5i1.203, with the following abstract: Abstract Along with the increasing pace of globalization, recent decades faced a dramatically increase in international migrant flows as well. Compared to the flows of trade, capital and knowledge, we observe that contemporaneous complex institutional differences, historical backgrounds, and individuals’ diverse socio-demographic characteristics make the migrant workers’ choice of destination arguably much more uncontrollable.

Read More…

A Heatmap of the Robustness of Determinants of European City growth

Introduction Understanding what makes a city tick (e.g., the determinants that makes cities succesful in employment of economic growth) is vital for both policy makers and (regional) economists. Indeed, local policy makers usually want to know what they can contribute to the performance of their city or region. If policy makers can at all influence the performance, then most likely instruments vary between cities and regions. What is good for one city is not necessarily good for another.

Read More…

Stedelijke voorzieningen en bevolking: wie woont waar en waarom?

Waarom zijn sommige steden aantrekkelijker dan andere steden? Eén van de belangrijke en boeiende onderzoeksvragen in de ruimtelijke economie betreft het verklaren waarom sommige steden aantrekkelijker zijn voor huishoudens en bedrijven dan andere. Als maatstaven voor aantrekkelijkheid worden vaak lonen en huizenprijzen genomen en deze verschillen inderdaad significant tussen gemeenten in Nederland. Zoals bijvoorbeeld de publicatie Stad en Land (De Groot e.a., 2010) al liet zien, kunnen de verschillen tussen grondprijzen in Nederland oplopen tot een factor 200 per vierkante meter kunnen jaarlonen verschillen tot 7 procent voor een zelfde soort baan.

Read More…