Topics covered

Subject ▸ Publication

Cultural diversity versus cultural distance

With Zhiling Wang and Peter Nijkamp This study analyses the impact of cultural composition on regional attractiveness from the perspective of international migrant sorting behavior on a European regional NUTS1 level. We use an attitudinal survey to quantify cultural distances between natives and immigrants in the region concerned, and estimate the migrants’ varying preferences for both cultural diversity and cultural distance. To account for regional unobserved heterogeneity, our econometric analysis employs artificial instrumental variables, as developed by Bayer et al.

Read More…

Stedelijke voorzieningen en bevolking: wie woont waar en waarom?

Waarom zijn sommige steden aantrekkelijker dan andere steden? Eén van de belangrijke en boeiende onderzoeksvragen in de ruimtelijke economie betreft het verklaren waarom sommige steden aantrekkelijker zijn voor huishoudens en bedrijven dan andere. Als maatstaven voor aantrekkelijkheid worden vaak lonen en huizenprijzen genomen en deze verschillen inderdaad significant tussen gemeenten in Nederland. Zoals bijvoorbeeld de publicatie Stad en Land (De Groot e.a., 2010) al liet zien, kunnen de verschillen tussen grondprijzen in Nederland oplopen tot een factor 200 per vierkante meter kunnen jaarlonen verschillen tot 7 procent voor een zelfde soort baan.

Read More…